Door deze webpagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld. Desondanks kan sprake zijn van ongewenste en incidentele fouten. Aan de inhoud van deze site kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Wanneer u gebruik maakt van deze site en meent een fout aan te treffen, dan stellen wij het op prijs indien u ons daarvan op de hoogte stelt.

De website en alle onderdelen ervan, met uitzondering van de externe links, zijn eigendom van Emilio Brizzi Photography. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken of te gebruiken zonder toestemming van Emilio Brizzi Photography.

Emilio Brizzi Photography is niet aansprakelijk voor schade door het gebruik van deze website of voor de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Deze website bevat links naar websites en bestanden die door andere partijen worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Emilio Brizzi Photography is niet verantwordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Voor mijn leveringsvoorwaarden, klik hier.